BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"know for one's participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiedzieć dla czyjś udział
  1. know czasownik + participation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He is known for his participation in trials against Catholics.

powered by  eTutor logo