"klika" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "klika" po polsku

klika

rzeczownik
 1. ring ****
  • klika, banda, szajka [policzalny]
   The ring of thieves was caught by the police. (Szajka złodziei została złapana przez policję.)
   My husband belongs to a ring. (Mój mąż należy do szajki.)
 2. caucus *
 3. clique
 4. cabal
 5. in-group , także: ingroup
 6. in-crowd
 7. camarilla
obrazek do "click" po polsku
czasownik
 1. click **
  • klikać (myszką) [przechodni/nieprzechodni]
   She clicked on the link that I sent her. (Ona kliknęła w linka, którego jej wysłałem.)
   Click on this photo if you want to see it. (Kliknij na to zdjęcie, jeśli chcesz je zobaczyć.)
   I don't know what I clicked but an error occurred. (Nie wiem, co kliknąłem, ale pojawił się błąd.)
   Click this button to start downloading the file. (Kliknij w ten przycisk, aby rozpocząć pobieranie pliku.)

Powiązane zwroty — "klika"

rzeczownik
kliknięcie = click +1 znaczenie
klikalność = conversion rate , click rate , CR (skrót) +1 znaczenie
inne

powered by  eTutor logo