BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"CR" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "CR" po angielsku

conversion rate
click rate , CR (skrót)

rzeczownik
  1. współczynnik konwersji, klikalność (współczynnik pokazujący jaka część internautów odwiedzających daną stronę dokonała pożądanej akcji np. dokonała zakupu)
    Conversion rate shows how many people chose to buy the product. (Współczynnik konwersji pokazuje ile osób zdecydowało się na zakup produktu.)
    The click rate helps measure the campaign effectiveness. (Współczynnik konwersji pomaga ocenić skuteczność kampanii.)

complement receptors , CR (skrót)

rzeczownik
  1. receptory dla składników dopełniacza

powered by  eTutor logo