"kielonek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kielonek" po polsku

kielonek

rzeczownik
 1. spot , ****
  • kielonek, szot informal
   "Will you drink with me?" "Maybe just one spot." ("Napijesz się ze mną?" "Może jednego szota.")
   I drank three spots and I was completely drunk. (Wypiłem trzy szoty i byłem całkowicie pijany.)
 2. snort *
 3. drop , *****
  • kielonek, szot informal
   She asked the bartender for two drops of vodka. (Ona poprosiła barmana o dwa szoty wódki.)
   Mary had too many drops and started vomiting. (Mary wypiła zbyt wiele szotów i zaczęła wymiotować.)
 4. peg *
  • kieliszek, kielonek slang
   We had a peg or two, but I'm not drunk. (Wypiliśmy kieliszek albo dwa, ale nie jestem pijany.)
 5. snifter
 6. snorter

powered by  eTutor logo