"key state" — Słownik kolokacji angielskich

key state kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kluczowy stan
  1. key przymiotnik + state rzeczownik
    Silna kolokacja

    The former Senator would also be handicapped by his lack of effective organizations in the key states.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo