ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"key feature" — Słownik kolokacji angielskich

key feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kluczowa cecha
  1. key przymiotnik + feature rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Especially if they are writing a review on a key feature.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo