"keep up with the times" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): idź z duchem czasu
  1. keep czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Their problem is simple, they haven't kept up with the times.

    Podobne kolokacje:

podobne do "keep up with the times" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "keep up with the times" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik
idiom