"keep for one's use" — Słownik kolokacji angielskich

keep for one's use kolokacja
Popularniejsza odmiana: keep for use
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzymać czyjś wykorzystanie
  1. keep czasownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But others are probably being kept for use as such.

    Podobne kolokacje: