"keep for use" — Słownik kolokacji angielskich

keep for use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzymaj do użytku
  1. keep czasownik + use rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But others are probably being kept for use as such.

    Podobne kolokacje: