"keep focused" — Słownik kolokacji angielskich

keep focused kolokacja
Popularniejsza odmiana: keep focusing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzymać skupiony
  1. keep czasownik + focus czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "The kids are the ones who keep themselves focused," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo