"keep authority" — Słownik kolokacji angielskich

keep authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrzymaj władzę
  1. keep czasownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Nevertheless, until his death, the one-party Communist Government kept most real authority in its hands.

    Podobne kolokacje: