"keenly focused" — Słownik kolokacji angielskich

keenly focused kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żywo skupić
  1. focus czasownik + keenly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Andry had not done the same-not because he was more modest than Andrade, or less ambitious, but because his ambitions were more keenly focused.