"justify going" — Słownik kolokacji angielskich

justify going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usprawiedliw pójście
  1. justify czasownik + go czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In an effort to justify going past the deadlines, they said they wanted to hold out for a better deal.

    Podobne kolokacje: