"joint design" — Słownik kolokacji angielskich

joint design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspólny projekt
  1. joint przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Also, Israelis know how to build advanced tanks; talks are under way on a joint design for production in Turkey.

    Podobne kolokacje: