"jerked away" — Słownik kolokacji angielskich

jerked away kolokacja
Popularniejsza odmiana: jerk away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyrwać się
  1. jerk czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    I jerked away and hit my head against the wall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo