"jerk" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

jerk czasownik

jerk + rzeczownik
Kolokacji: 19
jerk one's head • jerk one's hand • jerk one's arm • jerk a thumb • jerk up one's head • ...
czasownik + jerk
Kolokacji: 5
keep jerking • try to jerk • begin jerking • stop jerking • start jerking
jerk + przyimek
Kolokacji: 26
jerk up • jerk off • jerk out • jerk toward • jerk into • ...
jerk + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 39
jerk away • jerk forward • jerk suddenly • jerk free • jerk open • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. jerk away = wyrwij się jerk away
  • I jerked away and hit my head against the wall.
  • I jerked away, he brought his hand across my face.
  • He got in the back, and they jerked away down the street.
  • He tried to hold my hands, and I jerked away.
  • She tried to put her arm around the boy, but he jerked away.
  • She started to reach for my hand, and I jerked away.
  • When he tried to take her arm, she jerked away.
  • Before she could jerk away, he pulled her against himself.
  • He put his hand on her shoulder and she jerked away.
  • But when she reached out, he jerked away, then stood.
2. jerk forward = szarpnij do przodu jerk forward
5. jerk free = wyszarpnij jerk free

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.