"jammed together" — Słownik kolokacji angielskich

jammed together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapełniony razem
  1. jam czasownik + together przysłówek
    Silna kolokacja

    Now they're all jammed together in what little space they've got left.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo