"issue one's currency" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kwestia czyjś waluta
  1. issue czasownik + currency rzeczownik
    Silna kolokacja

    During this time the company was allowed to issue its own currency.

    Podobne kolokacje:

podobne do "issue one's currency" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "issue one's currency" po angielsku

czasownik

powered by  eTutor logo