"currency used" — Słownik kolokacji angielskich

currency used kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): waluta użyła
  1. use czasownik + currency rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They would also be able to invest using foreign currency, newspaper reports said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo