"issue a response" — Słownik kolokacji angielskich

issue a response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydaj odpowiedź
  1. issue czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Klein issued a response to this correction on his website.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo