"involve money" — Słownik kolokacji angielskich

involve money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj pieniędzy
  1. involve czasownik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the early years, much of that work involved money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo