KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"invited to send" — Słownik kolokacji angielskich

invited to send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaproszony by wysłać
  1. invite czasownik + send czasownik
    Luźna kolokacja

    Each nation is invited to send a maximum of 2 representatives to the annual event.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo