BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"invite to one's house" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapraszać czyjś dom
  1. invite czasownik + house rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He often invited the girls back to his house, but most of them came only once.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo