"invite celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

invite celebrities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaproś sławy
  1. invite czasownik + celebrity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Bebo invited its users, celebrities and politicians to submit messages and pictures to be included in the digital time capsule.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo