"introduce the use" — Słownik kolokacji angielskich

introduce the use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstaw wykorzystanie
  1. introduce czasownik + use rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 2012 the school introduced the use of iPads for all students.

    Podobne kolokacje: