"into the season" — Słownik kolokacji angielskich

into the season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do pory roku
  1. into przyimek + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    However, he was quickly called back up only a few games into the season.

    Podobne kolokacje: