"into a woman" — Słownik kolokacji angielskich

into a woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do kobiety
  1. into przyimek + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I was a girl, a child who turned into a woman too soon.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo