"intervention research" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): badania interwencyjne
  1. intervention rzeczownik + research rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Changes in the focus of dietary intervention research and public health nutrition policy have occurred during the period of implementation of the 5 A Day Program.

    Podobne kolokacje: