"intervention reduces" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja redukuje
  1. intervention rzeczownik + reduce czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There is sufficient evidence to indicate that physical interventions can reduce pain and improve function.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo