PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"intervention leads" — Słownik kolokacji angielskich

intervention leads kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja prowadzi
  1. intervention rzeczownik + lead czasownik
    Luźna kolokacja

    And if this intervention leads to a turn for the euro, that could help the outlook, at the least.

    Podobne kolokacje: