PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"intervention brings" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja przynosi
  1. intervention rzeczownik + bring czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At times, a grandmother's intervention can bring new stability to a child's life.

    Podobne kolokacje: