"interpretive approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interpretacyjne podejście
  1. interpretive przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The course emphasized methods of reading and critical and interpretive approaches, rather than content.

powered by  eTutor logo