ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"international sport" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): międzynarodowy sport
  1. international przymiotnik + sport rzeczownik
    Silna kolokacja

    I want baseball to be a real, true international sport.

powered by  eTutor logo