"internal use" — Słownik kolokacji angielskich

internal use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użytek wewnętrzny
  1. internal przymiotnik + use rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This version was issued "for internal use" to the military leaders.

    Podobne kolokacje: