"intermittent use" — Słownik kolokacji angielskich

intermittent use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporadyczne wykorzystanie
  1. intermittent przymiotnik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was continued in intermittent use as a hospital for the sick, the elderly, and the poor until 1916, when new premises were made available elsewhere.

    Podobne kolokacje: