"interactive way" — Słownik kolokacji angielskich

interactive way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interaktywna droga
  1. interactive przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But the software can be used "in an interactive way, pulsing to the music, which was exactly what I had in mind," he added.

    Podobne kolokacje: