"inter in Mount Cemetery" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pochowaj w Mount Cemetery
  1. inter czasownik + cemetery rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They were interred in the cemetery and the wall was completed by local laborers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo