"inter at Mount Cemetery" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pochowaj przy Mount Cemetery
  1. inter czasownik + cemetery rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For her services she was interred at Arlington National Cemetery.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo