PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"intentionally send" — Słownik kolokacji angielskich

intentionally send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): celowo wyślij
  1. send czasownik + intentionally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    I would never intentionally send my people out-" "We're notyour people .

powered by  eTutor logo