"intentionally funny" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): celowo zabawny
  1. intentionally przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    There are also some intentionally funny bits.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo