"instructional time" — Słownik kolokacji angielskich

instructional time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): instruktażowy czas
  1. instructional przymiotnik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They will be able to make up lost instructional time.

    Podobne kolokacje: