"instructional approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): instruktażowe podejście
  1. instructional przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Those different problems need different instructional approaches, he said.

powered by  eTutor logo