"instantly get" — Słownik kolokacji angielskich

instantly get kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiast dostań
  1. get czasownik + instantly przysłówek
    Luźna kolokacja

    So but, you know, again, Michael instantly got and understood what this thing was.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo