"instant book" — Słownik kolokacji angielskich

instant book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowa książka
  1. instant przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "You can't do an instant book when you don't have a beginning, a middle and an end," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo