"inside cabin" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "inside cabin" po angielsku

inside cabin

rzeczownik
  1. kabina wewnętrzna

"inside cabin" — Słownik kolokacji angielskich

inside cabin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wewnątrz kabiny
  1. inside przymiotnik + cabin rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Round-trip rates will start at $3,464 for an inside single cabin, with a standard outside double costing $3,979 a person.