"inlaid design" — Słownik kolokacji angielskich

inlaid design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inkrustowany projekt
  1. inlaid przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Soapstone is used for inlaid designs, sculpture, coasters, and kitchen countertops and sinks.

    Podobne kolokacje: