"initial pilot" — Słownik kolokacji angielskich

initial pilot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwsza litera pilot
  1. initial przymiotnik + pilot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The program's initial pilot, developed for the 2006/07 television season, was substantially different from its current form.