PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"initial intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwsza litera interwencja
  1. initial przymiotnik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was delivered in 354 BC and constitutes one of the initial political interventions of Demosthenes.