BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"independently designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): samodzielnie zaprojektować
  1. design czasownik + independently przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    This is because the service contract is not designed independently according to the design standards and is dictated by the underlying logic.

powered by  eTutor logo