"incredibly focused" — Słownik kolokacji angielskich

incredibly focused kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewiarygodnie skupić
  1. focus czasownik + incredibly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Solow was incredibly focused on the problems he was working out in his mind.